Technológie

DEBNENIE MONOLITOV

Naša spoločnosť má vyškolených pracovníkov pre debnenie s veľkoplošnými debniacimi systémami. Debniace systémy, ktoré sa používajú na trhu sú zväčša vzájomne nekompatibilné, preto firma používa viac druhov debniacich systémov. Sú to materiály firiem

Firma vykonáva debnenie zvislých a vodorovných konštrucií :

  • debnenie základov
  • debnenie stien
  • debnenie stĺpov
  • debnenie stropov
  • špeciálne debnenie – debnenie prievlakov, debnenie schodísk

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY

Firma vykonáva kompletné zateplenie nových stavebných objektov, objektov po rekonštrukcii, ale vykonáva zateplenie aj v rámci rekonštrukcie.
Spolupracuje s niekoľkými výrobcami zatepľovacích materiálov a používa niekoľko zatepľovacích systémov:

  • Fasádne izolačné dosky pre kontaktné zatepľovacie systémy – expandovaný polystyrén
  • Vysoko paropriepustné fasádne izolačné dosky určené na použitie v rámci kontaktného zatepľovacieho systému (Baumit – OPEN, OPEN Plus)
  • Fasádne izolačné dosky zo stabilizovaného extrudovaného polystyrénu, samozhášavé, nenasiakavé
  • Fasádne izolačné dosky alebo lamely z minerálnej vlny, vysoko paropriepustné. Fasádne izolačné dosky (s pozdĺžnym vláknom) alebo lamely (s kolmým vláknom) určené na tepelnú izoláciu fasád

DOPRAVNÉ STAVBY

Firma spolupracuje pri dopravných stavbách ako subdodávateľ. Je to najmä pri výstavbe železničných zvrškov, železničných spodkov, železničných staníc, parkovísk, chodníkov, kladenie zámkových dlažieb, zhotovenie živičných povrchov, terénne úpravy a pod.

STAVBY NA KĽÚČ

Spoločnosť vykonáva aj stavby na kľúč. Pri týchto stavbách na kľúč firma zabezpečí kompletnú zákazku počnúc štúdie, projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, stavebnej realizácie až po kolaudáciu a užívacie povolenie.
Táto kompletná realizácia obnáša niekoľko procesov, preto je potrebné už v počiatku uvažovať s dlhšou časovou náročnosťou.