Referencie – Bytové jednotky

Rodinný dom
Dolný Kubín

Nadstavba 16 bytových jednotiek
Krásno nad Kysucou

8 bytová jednotka
Dlhá nad Oravou

Rodinný dom
Rabča

Prístavby a prestavby rodinných domov