Kontakt

STAPRAS, s.r.o.
Za vodou 1068
029 01 Námestovo
(Areál STK v Námestove)

email: metes@metes.sk
web: www.stapras.sk

tel./fax.: 043/558 14 65
mobil: 0903 510 585

IČO: 36417602
IČ DPH: SK2021846519

Firma Stapras s.r.o je zapísaná v zozname na Úrade pre verejné obstarávanie – registračné číslo: 2005/01-PO-A6565