Organizačná štruktúra

Obchodný riaditeľ a marketing
Marián Metes
tel.: 043/ 5523567, 5520390, 0903 713 646  
mail: metes@metes.sk

Výrobný riaditeľ
Ľuboš Metes
tel.: 043/558 14 65, 0903 510 585 
mail: lubos@metes.sk

Ekonomický riaditeľ
RNDr. Daniela Metesová
tel.: 043/ 552 3567, 0903 550 646 
mail: danka@metes.sk

Stavební technici
Záhumenský Ján
tel.: 0902 939 900 
Sivek Pavol
tel.: 0902 939 917